Stand

Vi står på stand på Sandane. Det er Gloppen musikkfest. Kanskje det vert kulturelle innslag på stand?