Martin Eikeset Koren

3. kandidat, Lektor

Martin Eikeset Koren (32) kjem opprinneleg frå Åfjord i Sør-Trøndelag. Etter studiar i Trondheim, flytta han i 2014 til Sandane. Han er lektor med musikk og realfag, og er tilsett ved Firda VGS, der han òg er prosjektleiar for den nye, grøne satsinga «Klimaløftet». Han har arbeidd som musikar gjennom mange år – som songar, dirigent, komponist og arrangør. Martin er oppvaksen på eit gårdsbruk med sau, og er oppteken av at vi må ha eit levande og økologisk berekraftig landbruk i heile landet.