Stian Fagerlid

2. kandidat, førehandskumulert, Student

Stian Cornelius Fagerlid (36) kjem frå Lørenskog i Akershus. Etter å har arbeidd som nyhetsfotograf i Oslo, flytta han til til Sandane i 2010 for å arbeide som filmlærar. Han er MDG Gloppen sin andrekandidat og stiller på lista slik at MDG kjem inn i kommunestyret. Han er no student ved både høgskulen i Akershus og høgskulen i Volda, der han studerar praktisk-pedagogisk utdanning og master i dokumentar og journalistikk. Han ynskjer ein langsiktig, berekraftig og ansvarleg politikk som sikrar gode levekår for fremtidige generasjonar.